Kei-JIJ, ondersteuning bij onder meer ziekte, sterven, verlies en rouw.

Kei-JIJ is een praktijk voor speltherapie, rouw- en verliesbegeleiding, gespecialiseerd in de ondersteuning en begeleiding van kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en het gezin op het moment dat ze geconfronteerd worden met verlies van gezondheid, ziekte, sterven en rouw. 

Kei-JIJ biedt ook begeleiding op andere momenten dat het kind het moeilijk heeft, bijvoorbeeld bij pesten, een verhuizing, scheiding of adoptie.

Verlies en tegenslag raakt je in je hart. In datzelfde hart vind je ook de kracht om door te gaan. Omgaan met tegenslag of rouw is keihard werken, het vraagt aandacht, inspanning en tijd. In mijn praktijk ga ik uit van de kracht van het kind en het gezin. Ieder kind is een kei en daar staat Kei-JIJ voor.

Kinderen en jongeren rouwen ook, evenals volwassenen. Er is wel een verschil; kinderen uiten hun gevoelens op een andere manier. Ze schakelen sneller en vaker tussen verschillende emoties. Daardoor rouwen zij 'in stukjes'. Het lijkt soms alsof ze niet rouwen. Of ze vertonen gedrag dat niet als rouwgedrag herkend wordt. Het ervaren van intense gevoelens zoals boosheid, verdriet, angst en/of schuld is wel hetzelfde als bij volwassenen. Het kan zijn dat het verlies zó moeilijk te behappen is, dat jouw kind vastloopt in het rouwproces of daarin verstoringen kent. Het is vaak moeilijk in te schatten of dat zo is en kinderen geven dat vaak zelf niet aan. Er kunnen wel signalen zijn, die mogelijk aangeven dat het rouwproces vastloopt. Kinderen zijn veerkrachtig en hebben soms de tijd nodig om de balans "terug" te vinden. 

Bij Kei-JIJ tref je niet alleen begrip en erkenning voor gevoelens, maar ook de expertise om samen met jullie het (rouw)proces te doorlopen, zodat de ontwikkeling van je kind op een gezonde wijze doorgaat. ‘Een steuntje in de rug om samen krachtig op pad te gaan!’.