Kinderen, jongeren en rouw

Rouw is het leren dragen van een (groot) verlies. Het is een proces waarbij iemand zelf of met de steun van anderen geleidelijk aan leert om te gaan met pijn, verdriet, angst, woede en/of schuldgevoel. Deze gevoelens worden soms veroorzaakt door een overlijden, maar kunnen ook ontstaan naar aanleiding van bijvoorbeeld ziekte, verlies van lichaamsfunctie(s), scheiding, verhuizing en adoptie. Verlies is onuitwisbaar omdat er iets fundamenteels is veranderd. Het verlies zal je altijd met je mee dragen. Het doel van de begeleiding is om de scherpe kantjes van de pijn er af te halen. Hoewel het niet meer wordt zoals vroeger kunnen kinderen leren om hun verlies, verdriet en herinneringen te integreren (verweven) in het leven.

Hoewel ieder kind op zijn eigen wijze rouwt en verlies ervaart, is er per verschillende leeftijdsfases wel een aantal gemeenschappelijkheden te beschrijven. Riet Fiddelaers-Jaspers geeft in haar boek ‘Jong verlies’ een beschrijving van hoe kinderen met de dood omgaan:

Kinderen tot drie jaar
Kinderen van vier tot zes jaar
Kinderen van zes tot negen jaar
Kinderen van negen tot twaalf jaar
Kinderen van twaalf jaar en ouder