Rouwtaken

Hoewel het rouwproces voor een ieder uniek is, zijn er wel een aantal rouwtaken te benoemen die belangrijk zijn om te doorlopen om weer verder te kunnen. In de praktijk kunnen deze rouwtaken door elkaar lopen. In mijn begeleiding werk ik met de onderverdeling van de Amerikaanse rouwtherapeut William Worden, aangevuld met de nulde rouwtaak die door Petra Penning en Annette Wijers is bedacht. Op basis van het werkboek 'het leven duurt een leven lang'. 

Rouwtaak 0: leren omgaan met verlies en verdriet
Rouwtaak 1: laten doordringen dat de ander echt overleden is
Rouwtaak 2: omgaan met een wirwar aan gevoelens
Rouwtaak 3: verder leven met het gemis
Rouwtaak 4: de draad van het leven weer oppakken