hert_tekenen.jpg

Tarieven en vergoedingen

Tarieven:

Persoonlijke kennismaking / intakegesprek  gratis
(Verdiepende) intake vragenlijst € 90,00 per uur
Individuele begeleiding * € 90,00 per uur
Begeleiding van gezin *

in overleg 

Rouw- en verliesgroep

Voor meer informatie neem
contact op.

Ondersteuning & begeleiding van een klas   

op aanvraag
Schriftelijk verslag**   € 85,00
(Bij)scholing- training - workshop: op aanvraag

wachttijd voor kennismaking/aanmelding: twee/drie weken.
wachttijd tussen intake en aanvang behandeling: drie/vier weken.

Tarieven zijn inclusief BTW (21%). Werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de Jeugdwet (JW) zijn BTW-vrij. Omdat ik als docent geregistreerd ben bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is in sommige gevallen vrijstelling van BTW mogelijk. .

*  Soms kan het zijn dat een kind en/of het gezin niet in staat is om naar de praktijk te komen. Indien gewenst vindt de begeleiding dan aan huis of op locatie (bijvoorbeeld in het ziekenhuis) plaats. Dit brengt echter wel kosten voor de reistijd met zich mee. Hiervoor zal ik een passend voorstel doen.

** indien gewenst kan na het afsluitende gesprek een schriftelijk verslag van de begeleiding worden gemaakt. Hierin staat dan de informatie uit de sessies en het afsluitende gesprek samengevat.                     


Annuleringen:

Een afspraak kun je tot 24 uur van te voren annuleren via email of telefoon. Als de annulering binnen de 24 uur valt wordt 50% van het gevraagde tarief in rekening gebracht (met uitzondering van bijzondere omstandigheden).

Prestatiecode: 24504.
Kei-JIJ is geregistreerd bij de NVPA (inschrijfnummer 101874); RBCZ (licentienummer. 204870R); Registerplein/BamW (registratienummer: 461021738) en LSR niveau 3. KvK nr:  54274796 

Vergoedingen:

Er zijn diverse mogelijkheden m.b.t. vergoeding en/ of financiële tegemoetkoming. Neem gerust contact op voor meer informatie. Ik ben o.a. lid van de beroepsvereniging het NVPA en mede daardoor zijn er verschillende zorgverzekeraars die de therapie geheel of deels vergoeden. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Mijn diensten vallen onder alternatieve geneeswijzen. Indien u in de zorg-gids van uw verzekeraar mijn praktijk opzoekt, kunt u het beste op postcode 6814 BC zoeken.

Persoonsgebonden budget
Een PGB (persoonsgebonden budget) is een geldbedrag waarmee je zorg kunt inkopen. Je mag zelf bepalen hoe je dit geldbedrag inzet. U heeft alleen recht op een persoonsgebonden budget als er sprake is van een medische indicatie of een diagnose. Meer informatie over het PGB is te vinden op www.pgb.nl 

Belastingdienst:
In sommige gevallen is psychologische hulp aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover is te verkrijgen bij je belastingadviseur of via de belastingtelefoon. Je kunt ook kijken op de website van de belastingdienst.

Geschillen en klachten
Bij klachten proberen we er uiteraard eerst samen uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan kan je je richten tot de klachtencommissie van de NVPA. Als je daar niet verder geholpen kan worden, dan kan je contact opnemen met SCAG, de geschillencommissie waaraan Kei-JIJ in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verbonden is.

Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staan een aantal verplichte maatregelen waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omtrent de gegevens die ik vastlegt in cliëntendossiers. Ik voldoe aan deze maatregelen, u kunt contact met mij opnemen indien u een kopie wenst van mijn Verwerkingsregister Persoonsgegevens.


Kei-Jij is onder andere aangesloten bij:

 logo_NVPA.jpg  www.nvpa.org

 Logo RBCZ.jpg

 www.rbcz.nl 
 scag.jpg  www.scag.nl
 SKJ_logo.png
  www.skjeugd.nl
   www.landelijksteunpuntrouw.nl
 BamWregisterplein.jpg  www.registerplein.nl

 

Disclaimer

De informatie op deze site is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Echter neem altijd zelf contact op met de betreffende zorgverzekeraar of gemeente om te bekijken of (een deel van) de sessies vergoed worden. KeiJIJ is niet aansprakelijk voor mogelijk gewijzigde, onvolledig of foutief weergegeven informatie.