Speltherapie

Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of sociaal-emotionele problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren kan spel als therapievorm gebruikt worden. Zo kan het een kind ondersteunen zijn eigen kracht en kwaliteiten te vinden en krachtig op pad te gaan. Als speltherapeut maak ik op methodische wijze gebruik van de therapeutische krachten van spel.

Kindercoaching

Het komt soms voor dat kinderen tegen zaken aanlopen waar ouders en leerkrachten niet direct vat op krijgen. Ik kan door middel van kindercoaching het kind in een kortdurend traject begeleiden om zelf tot oplossingen te komen. Kindercoaching is geen therapie, een kindercoach ondersteunt ouder en/of kind en werkt oplossingsgericht.